Skip to Content

Projekty Prahy 10 - hlasování do 26.2.2016

Vážení sousedé, městská část Praha 10 vybrala různé projekty na zlepšení prostředí a nyní se o nich může hlasovat - http://verejneprostory.cz/aktivity-a-verejne-prostory/participace/participativni-rozpocet/projekty-k-hlasovani.aspx, k dohledání také na adrese moje-stopa.cz.

Pro nás obyvatele na Strančické je důležitý projekt č.25, kdy by měl být dobudován přechod z tramvajové zastávky Radošovická. Prosím zvažte podporu tomuto projektu. Hlasování je přes internet, a to pouze do 26.2.2016.

Tomáš Davídek

Aktualizace 1.3.2016

Výsledky hlasování jsou zveřejněny na této stránce. Výše zmíněný projekt č.25 se umístil na 6.místě ze 33. Nezbývá než doufat, že se přechodu na "naší" zastávce dočkáme. Díky všem co tento projekt podpořili.

Odečty vodoměrů Strančická 3339!

Dobrý den,
dne 20.1. budou probíhat odečty stavů vody a tepla.
Je povinností zajištění umožnění vstupu do bytů k vodoměrům!
Odečty budou probíhat v následujících časech:
- vchod 35 od 15.45
- vchod 37 od 16.25
- vchod 39 od 17.10
- vchod 41 od 15.50
- vchod 43 od 16.30
V případě zpoždění je možno kontaktovat odečítače na tel.
731408639.
Majitelé, kteří své byty pronajímají prosíme o připomenutí
nájemníkům i když vše je vyvěšeno na vstupních dveřích.
V případě nepřítomnosti v době odečtu lze na email susan.o@seznam.cz zaslat foto vodoměrů spolu s datem pořízení fotografií, č.bytu a jménem vlastníka a názvem domu,v kopii zašlete i na výbor@bdstrancicka.cz.
Děkujeme
Výbor SVJ

Info 04/2015

Vážení obyvatelé domu,
dovolte nám, abychom vás informovali touto formou o dění v domě Strančická 3339.

1) Výbor připravuje NOVÉ STANOVY, DOMOVNÍ ŘÁD A DLOUHODOBÝ PLÁN OPRAV atd., z těchto důvodů se možná nepodaří uspořádat schůzi shromáždění před prázdninami jako obvykle. Budeme včas informovat a všechny dokumenty samozřejmě rozešleme všem majitelům v dostatečném předstihu k připomínkám.

2) Žádáme všechny obyvatele domu, aby NENECHÁVALI SVŮJ MAJETEK VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH DOMU, toto odporuje domovnímu řádu a jako takové můžou být tyto věci vyhozeny!

3) Upozorňujeme všechny uživatele garáží, že JÍMKY V GARÁŽÍCH NEMAJÍ ODTOK A NESLOUŽÍ K VYLÉVÁNÍ TEKUTIN! Tyto pak musejí být složitě uklízeny!

4) Upozorňujeme na ALARM NA VSTUPNÍCH GARÁŽOVÝCH VRATECH, tento alarm se spustí, pokud jsou garážová vrata otevřena déle než 2 minuty. Pokud tento alarm omylem spustíte, ihned uvolněte prostor pod vraty, aby se mohla zavřít a kontaktujte správce pana Zelenku, tel. 775727560, že jste spustili planý poplach.

5) Apelujeme na všechny, aby UDRŽOVALI POŘÁDEK U POPELNIC, zavírali je a nenechávali nic vedle popelnic!

Důležité info 02/2015

Vážení vlastníci,
dovolte nám, abychom vás informovali touto formou o dění v domě Strančická 3339.

1) Někteří vlastníci si stěžovali na výskyt krys v suterénu a kolem domu. Po konzultaci s odbornou firmou jsme zařídili, že PVK provedli deratizaci stokové sítě v okolí domu. V suterénu jsou rozmístěny jedové nástrahy. Pokud má někdo z bytů využívajících předzahrádky zájem o umístění jedové nástrahy, kontaktujte nás prosím.
Zároveň apelujeme na všechny, aby UDRŽOVALI POŘÁDEK U POPELNIC, zavírali a nenechávali nic vedle popelnic!
Dále je důležité NEVHAZOVAT DO ODPADU NIC, CO TAM NEPATŘÍ - hlavně zbytky potravin. Všechny tyto činnosti lákají potkany k návštěvě!
2) Žádáme všechny obyvatele domu, aby důkladně zkontrolovali a odvzdušnili radiátory v bytech. Přispějete tím k správné funkci celé otopné soustavy. Pokud i po odvzdušnění budou radiátory topit málo, či nebudou mít stejnou teplotu po celé ploše, informujte prosím výbor SVJ na vybor@bdstrancicka.cz. Více o odvzdušnění radiátorů například zde http://www.snizujeme.cz/clanky/odvzdusneni-radiatoru/

Deratizace stokové sítě

Dne 20.1.2015 proběhla plošná deratizace stokové sítě na vybraných lokalitách v okolí ulice Strančická.Kromě myší je pražská kanalizační síť domovem také pro velké množství potkanů.Živí se přitom nejen zbytky u popelnic, ale také vším, co se spláchne v bytech, rozdrtí v drtičích kuchyňských odpadků a nahází do kanálů. Nepřímo tak přispíváme k životu těchto škůdců všichni. Proto žádáme všechny majitele i nájemníky, aby NEVHAZOVALI DO ODPADU NIC CO TAM NEPATŘÍ - hlavně zbytky potravin. Lákají potkany k návštěvě.
Za výbor Skřička.

Zprávy 10/214

Vážení vlastníci/ nájemníci,
Rádi bychom na Vás touto formou apelovali v několika věcech:
1) Prosíme, abyste řádně třídili odpady. Kontejner na komunální odpad jsou pouze na komunální odpad a ne na tříděný odpad. Pokud budou vedle kontejnerů neustále ležet krabice a další věci, tak to povede pouze k tomu, že budou přitahováni k našim kontejnerům bezdomovci z celého širokého okolí, následně budou odpadky z popelnic rozházeny a rozneseny po celém okolí domu. Výsledkem bude nepořádek, přítomnost bezdomovců, možné navýšení nebezpečí vloupání a v neposlední řadě Pražské služby a.s. tyto věci stejně neodvezou! V okolí domu je několik kontejnerů na tříděný odpad (Průběžná 70, Průběžná 50). Pro větší věci jsou zde sběrné dvory v ulici Teplárenská, Perucká, Zakrytá a Malešická.
Ve spolupráci s MČ Praha 10 budou vedle kontejnerů umístěny cedule se zákazem vzniku skládek.

Syndikovat obsah
Copyright