Skip to Content

Zprávy 10/214

Vážení vlastníci/ nájemníci,
Rádi bychom na Vás touto formou apelovali v několika věcech:
1) Prosíme, abyste řádně třídili odpady. Kontejner na komunální odpad jsou pouze na komunální odpad a ne na tříděný odpad. Pokud budou vedle kontejnerů neustále ležet krabice a další věci, tak to povede pouze k tomu, že budou přitahováni k našim kontejnerům bezdomovci z celého širokého okolí, následně budou odpadky z popelnic rozházeny a rozneseny po celém okolí domu. Výsledkem bude nepořádek, přítomnost bezdomovců, možné navýšení nebezpečí vloupání a v neposlední řadě Pražské služby a.s. tyto věci stejně neodvezou! V okolí domu je několik kontejnerů na tříděný odpad (Průběžná 70, Průběžná 50). Pro větší věci jsou zde sběrné dvory v ulici Teplárenská, Perucká, Zakrytá a Malešická.
Ve spolupráci s MČ Praha 10 budou vedle kontejnerů umístěny cedule se zákazem vzniku skládek.
2) Dále prosíme majitele domácích mazlíčků (pejsků a koček hlavně), aby po svých mazlíčcích důsledně uklízeli výkaly. Ušetříme tím čas správce na důležitější věci + peníze za úklid výkalů. Také prosíme majitele domácích mazlíčků, aby si dali pozor, kde venčí své mazlíčky, protože ne všechny plochy jsou veřejné. Některým soukromým subjektům návštěvy na jejich pozemcích vadí.
3) Žádáme všechny majitele bytů s balkóny, lodžiemi a terasami, aby prováděli pravidelnou údržbu (čištění) dlažeb a odtokových systémů. A to jak keramické lepené dlažby, tak betonové dlažby na terčích. Při zanedbání pravidelné údržby dochází k zanesení odtokových systémů a větší možnosti porušení izolace a následně konstrukce. Upozorňujeme, že každý vlastník je povinnen udržovat svůj byt, jak to vyžaduje nezávadný stav a dobrý vzhled domu. To platí i o společných částech, které má vlastník jednotky vyhrazeny ve výlučném užívání.
4) Spousta z vás se ptá co se děje na vedlejším pozemku. Pozemek patří opět Pražským službám, zatím nemáme oficiální odpověď na tento dotaz. Neoficiálně ale víme, že by tam mělo vzniknout uložiště nových kontejnerů, čemuž stávající průběh odpovídá.
5) Dále bychom Vás chtěli informovat, že před naším bytovým domem na pozemku, přes který vede vysoké napětí (parc.č.3163/51) a který vlastní společnost Ekospol, bude zřejmě vznikat parčík na venčení psů s lavičkou. Tuto plochu si pronajmou od společnosti Ekospol vlastníci z okolí. Bližší informace budou uveřejněny na webu SVJ.
6) V neposlední řadě bychom Vás chtěli informovat, že jsme poslali žádost o kompenzaci za neustálé výpadky na Pražskou teplárenskou a.s.. Také byla zaslána stížnost na MČ Praha 10 kvůli hluku z Hospody Past. Také byla poslána žádost na Pražské služby a.s kvůli údržbě jejich pozemků směrem k ulici Průběžná. Na všechny tyto stížnosti/ žádosti čekáme na odpovědi. Jakmile je budeme mít, tak Vás o tom budeme informovat v zápise ze schůze nebo rovnou na webu.
7) Výbor se také zabývá omezeným otevřením webu SVJ pro všechny obyvatele domu. Na adrese bdstrancicka.cz jsou pro všechny aktivní odkazy na důležité kontakty a aktuality, zde budeme umisťovat články týkající se všech obyvatel domu.

Pro další informace prosím kontaktujte Výbor SVj na emailové adrese vybor@bdstrancicka.cz
Předem děkujeme za pochopení a pomoc v těchto bodech

Výbor SVJ

Copyrightstory_all |