Skip to Content

Důležité info 02/2015

Vážení vlastníci,
dovolte nám, abychom vás informovali touto formou o dění v domě Strančická 3339.

1) Někteří vlastníci si stěžovali na výskyt krys v suterénu a kolem domu. Po konzultaci s odbornou firmou jsme zařídili, že PVK provedli deratizaci stokové sítě v okolí domu. V suterénu jsou rozmístěny jedové nástrahy. Pokud má někdo z bytů využívajících předzahrádky zájem o umístění jedové nástrahy, kontaktujte nás prosím.
Zároveň apelujeme na všechny, aby UDRŽOVALI POŘÁDEK U POPELNIC, zavírali a nenechávali nic vedle popelnic!
Dále je důležité NEVHAZOVAT DO ODPADU NIC, CO TAM NEPATŘÍ - hlavně zbytky potravin. Všechny tyto činnosti lákají potkany k návštěvě!
2) Žádáme všechny obyvatele domu, aby důkladně zkontrolovali a odvzdušnili radiátory v bytech. Přispějete tím k správné funkci celé otopné soustavy. Pokud i po odvzdušnění budou radiátory topit málo, či nebudou mít stejnou teplotu po celé ploše, informujte prosím výbor SVJ na vybor@bdstrancicka.cz. Více o odvzdušnění radiátorů například zde http://www.snizujeme.cz/clanky/odvzdusneni-radiatoru/
3) Upozorňujeme všechny na dodržování domovního řádu, jenž je pro všechny obyvatele i návštěvníky domu závazný! Stále dostáváme stížnosti na nedodržování základního pravidla: obyvatelé by se měli ať už ve svých bytech či ve společných prostorech chovat tak, aby nedocházelo k obtěžování ostatních uživatelů domu špínou, zápachem, parazity a nadměrným hlukem. Domovní řád je k dispozici všem obyvatelům (i nájemníkům) zde http://bdstrancicka.cz/, stejně jako další důležité informace tykající se všech obyvatel domu, ztráta čipů, klíčů, ovladačů od garáží, havarijních situací, spuštění alrmu garážových vrat atd.

Děkujeme za spolupráci.

Výbor SVJ

Copyrightstory_all |