Skip to Content

Info 04/2015

Vážení obyvatelé domu,
dovolte nám, abychom vás informovali touto formou o dění v domě Strančická 3339.

1) Výbor připravuje NOVÉ STANOVY, DOMOVNÍ ŘÁD A DLOUHODOBÝ PLÁN OPRAV atd., z těchto důvodů se možná nepodaří uspořádat schůzi shromáždění před prázdninami jako obvykle. Budeme včas informovat a všechny dokumenty samozřejmě rozešleme všem majitelům v dostatečném předstihu k připomínkám.

2) Žádáme všechny obyvatele domu, aby NENECHÁVALI SVŮJ MAJETEK VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH DOMU, toto odporuje domovnímu řádu a jako takové můžou být tyto věci vyhozeny!

3) Upozorňujeme všechny uživatele garáží, že JÍMKY V GARÁŽÍCH NEMAJÍ ODTOK A NESLOUŽÍ K VYLÉVÁNÍ TEKUTIN! Tyto pak musejí být složitě uklízeny!

4) Upozorňujeme na ALARM NA VSTUPNÍCH GARÁŽOVÝCH VRATECH, tento alarm se spustí, pokud jsou garážová vrata otevřena déle než 2 minuty. Pokud tento alarm omylem spustíte, ihned uvolněte prostor pod vraty, aby se mohla zavřít a kontaktujte správce pana Zelenku, tel. 775727560, že jste spustili planý poplach.

5) Apelujeme na všechny, aby UDRŽOVALI POŘÁDEK U POPELNIC, zavírali je a nenechávali nic vedle popelnic!

6) Upozorňujeme všechny na DODRŽOVÁNÍ DOMOVNÍHO ŘÁDU, jenž je pro všechny obyvatele i návštěvníky domu závazný! Stále dostáváme stížnosti na nedodržování základního pravidla: obyvatelé by se měli ať už ve svých bytech či ve společných prostorech chovat tak, aby nedocházelo k obtěžování ostatních uživatelů domu špínou, zápachem, parazity a nadměrným hlukem. Domovní řád je k dispozici všem obyvatelům (i nájemníkům) zde http://bdstrancicka.cz/, stejně jako další důležité informace tykající se všech obyvatel domu, ztráta čipů, klíčů, ovladačů od garáží, havarijních situací, spuštění alrmu garážových vrat atd.

Děkujeme za spolupráci.

Výbor SVJ

Copyrightstory_all |